Aikidojo Zaragoza

Yonkyu (4º kyu)

TACHIWAZA:

  • KATATEDORI SHIHONAGE-TENCHINAGE-SANKYO

  • AIHANMI KATATEDORI SANKYO-IRIMINAGE-KOTEGAESHI

  • CHUDANTSUKI IKKYO

  • MOROTEDORI KOTEGAESHI-IKKYO

  • SHOMENUCHI IRIMINAGE

  • SHOMENUCHI YONKYO

SUWARIWAZA:

  • SHOMENUCHI IRIMINAGE

  • KATADORI IKKYO

BUKIWAZA

  • 1º-2º-3º-4º Y 5º SUBURI KEN

  • JO ROKU NO JO