Takemusu Aikidojo Zaragoza.

Yonkyu (4º kyu)

TACHIWAZA:

  • KATATEDORI SHIHONAGE-TENCHINAGE-SANKYO

  • AIHANMI KATATEDORI SANKYO-IRIMINAGE-KOTEGAESHI

  • CHUDANTSUKI IKKYO

  • MOROTEDORI KOTEGAESHI-IKKYO

  • SHOMENUCHI IRIMINAGE

  • SHOMENUCHI YONKYO

SUWARIWAZA:

  • SHOMENUCHI IRIMINAGE

  • KATADORI IKKYO

BUKIWAZA:

KEN

 

1. Ichi no suburi  5. Go no suburi
 2. Ni no suburi  
 3. San no suburi  
 4. Yon no suburi  

 

  • SHIHO GIRI
JO

 

1. Choku Tsuki 8. Men-uchi Gedan-gaeshi
 2. Kaeshi Tsuki  9. Men-uchi Ushiro-tsuki
 3. Ushiro Tsuki  10. Gyaku Yokomen Ushiro-tsuki
 4. Tsuki Gedan-gaeshi  
 5. Tsuki Jodan-gaeshi Uchi  
 6. Shomen Uchikomi  
 7. Renzoku Uchikomi  

 

  • ROKU NO JO (6 movimientos fundamentales del Jo)