Aikidojo Zaragoza

Sankyu (3er kyu)

TACHIWAZA

 • KATADORI IKKYO

 • RYOTEDORI NIKKYO – TENCHINAGE

 • SHOMENUCHI IKYYO-NIKYO

 • CHUDANTSUKI NIKYO- IRIMINAGE

 • SHOMENUCHI – SANKYO

SUWARIWAZA

 • SHOMENUCHI IKKYO- NIKYO-KOTEGAESHI

 • RYOTEDORI KOKYUHO

BUKIDORI

 • 1 TÉCNICA JO

 • 1 TÉCNICA KEN

BUKIWAZA

 • SUBURIS 1 AL 7 KEN

 • SUBURIS 1 AL 10 JO