Aikidojo Zaragoza

Nikyu (2º kyu)

TACHIWAZA

 • RYOTEDORI KOSHINAGE-NIKYO

 • YOKOMENUCHI NIKYO-SANKYO-GOKYO

 • MOROTEDORI SHIHONAGE-KOKYUNAGE

 • KATADORI KOSHINAGE

 • SHOMENUCHI KOTEGAESHI-SHIHONAGE-GOKYO

USHIRO WAZA

 • RYOTEDORI IKKYO-KOTEGAESHI

 • RYOKATADORI IRIMINAGE

HANMIHANDACHI WAZA

 • KATATEDORI IKKYO

SUWARIWAZA

 • YOKOMENUCHI IKKYO-NIKYO

 • RYOTEDORI KOKYUHO

BUKIDORI

 • 2 TÉCNICAS DE JO

 • 2 TÉCNICAS DE KEN

BUKIWAZA

 • SUBURIS KEN 1 AL 7

 • SUBURIS JO 1 AL 20