Aikidojo Zaragoza

Keiko Senegue 2015

IMG_3034

IMG_3032

IMG_3026 IMG_3027 IMG_3033 IMG_3037 IMG_3024 IMG_3035 IMG_3023

Deja un comentario