Takemusu Aikidojo Zaragoza.

FOTO GRUPO CURSO INTERNACIONAL AIKIDO ZARAGOZA NOV-2018

FOTO GRUPO CURSO INTERNACIONAL AIKIDO ZARAGOZA NOV-2018

 

Deja un comentario